پدیده در یک نگاه ...

شرکت پدیده با ایده نگاه به بازارهای منطقه ای صدور خدمات فنی و مهندسی شکل گرفته و بنیان گذاران آن که جمعی از مهندسین ارشد با تجارب چند ده ساله در اجراء انواع پروژه در ایران بودند از سایر شرکت ها گردهم آمدند تا شرکتی در مقیاس جهانی و کارآمد در سطح منطقه ایجاد نمایند.
در طی مدت کوتاهی با اجراء ده ها پروژه در کشور با نگاه به بازارهای منطقه ساختار منطبق با استانداردهای بین المللی را بعنوان یک شرکت GC جهت اجراء پروژه به شکل EPC را ایجاد نمود.
شرکت پدیده با برخورداری از همکاری بیش از 100 مهندس در مقاطع دکتری و فوق لیسانس و لیسانس در رشته های معماری ، سیویل ، سازه ، برق و مکانیک و سایر تخصص های مورد نیاز برای انجام پروژه به صورت Turnkey مجهز شده است.


خدمات مهندسی و مشاوره

خدمات مهندسی و مشاوره

ابنیه و ابنیه سنگین

ابنیه و ابنیه سنگین

جاده ها، راه آهن و تونل

جاده ها، راه آهن و تونل

سدها و شبکه های آبیاری

سدها و شبکه های آبیاری

معدن و متالوژی صنعت

معدن و متالوژی صنعت